Archive for the ‘Marathi’ Category

Konkan Railway (कोकणरेल्वे: काल आज आणि उद्या)

July 11, 2009Santosh No Comments »

** Apologies to those who can’t read Marathi script ** I wrote this back in 1995, thought of posting here. Comments welcome ! कोकणरेल्वे: काल आज आणि उद्या (जून १९९५) कोकणरेल्वे… उंचसखल डोंगराळ भाग आणि फेसाळणार्‍या नद्या यांच्यावर कुरघोडी करुन विज्ञानाच्या मदतीने स्विकारलेली एक भलीदांडगी योजना. आता तर ती बहुतांशी पुर्णही होत आलीय. पण तीच्या स्वागतासाठी […]

Email/Share
Read More »

free counters